Ir. Hester Wessels

Hester is in 1997 afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft op hergebruik van het HUF-gebouw aan de Westenwagenstraat in Rotterdam in opdracht van het Comité Wederopbouw. Na haar studie heeft zij als architect gewerkt bij Kraaijvanger-Urbis, Jeanne Dekkers Architectuur en SP Architecten. Na 15 jaar werkervaring is zij gestart met buro spin, een breed architectenbureau dat zich naast ontwerpen ook bezighoudt met onderzoek en advies.

In haar ontwerpen besteedt Hester veel aandacht aan de inpassing in de omgeving, de wensen en eisen van de gebruikers, de relatie binnen – buiten, de functionaliteit en het beheer en onderhoud van gebouwen. Hester is creatief en ontwerpt op alle schaalniveau's. Zij heeft oog voor detail, materiaal- en kleurgebruik. Op het gebied van monumenten werkt Hester samen met Marleen Vink onder de naam KARAKTER, de Restauratie Architect.

Hester woont samen met Wijnand van Hooff en hun dochters Anouk en Mischa in Rotterdam.

Curriculum Vitae


2013 - heden
buro spin, Rotterdam

2015 - heden
KARAKTER, de Restauratie Architect

2013 - 2015
opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg

2005 - 2013
SP Architecten Waddinxveen

2003 - 2005
Jeanne Dekkers Architectuur, Delft

1998 - 2003
Kraaijvanger Urbis Rotterdam

1990 - 1997
Technische Universiteit Bouwkunde, Delft