Opleiding
Hester heeft met succes de opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg afgerond aan de Hoge School Utrecht. Als afstudeer project heeft Hester een schade-opname, restauratie-visie en een restauratieplan gemaakt voor Fort Everdingen. 

Bijgaand een boekje van alle studiegenoten met een korte toelichting op alle afstudeerprojecten. 

opleiding